Vận chuyển

1. Đối với các khách hàng ở TPHCM

- Hỗ trợ 100% tiền ship đôi với tất cả các khách hàng ở phạm vi nội thành TPHCM

- Đối với các đơn hàng giao gấp, ETEFT ko thể hỗ trợ tiền ship.

 

2. Đối với các khách hàng ở tỉnh và các thành phố khác trong nước

- Hỗ trợ 100% tiền ship đối với các đơn hàng đã chuyển khoản đủ.

- Đối với các đơn hàng chưa thanh toán đủ, quý khách hàng vui lòng thanh toán tiền ship ( bao gồm cả tiền vận chuyển và tiền bảo hiểm hoặc thu hộ ).

 

3.Đối với các khách hàng ở nước ngoài

- ETEFT hỗ trợ tìm cách vận chuyển giúp quý khách hàng (nếu quý khách hàng có nhu cầu.

- Toàn bộ chi phí vận chuyển sang nước ngoài quý khách hàng vui lòng thanh toán trước.